Lovöppet

Lovöppet

 • Vängåvan erbjuder lovöppet på fritids enligt Stockholm stads gällande lovtider, se nedan.
 • Anmälan till lovöppet är alltid obligatorisk. Lovöppet är mellan kl 9–18.
 • Vi har stängt alla kalenderns röda dagar. 
 • **Vi erbjuder extra lovfritids om inskrivna barns skolors har stängt utanför Stockholms stads gällande lovtider, om skola eller vårdnadshavare har informerat oss om detta i god tid innan. Denna dag då skolan har stängt har vi lovöppet mot en ersättning på 100 kr per extra lovdag. Denna avgift faktureras och betalas i förväg.*
 • Under lovöppet bjuder vi på varierande lunch, mellanmål och planerade lovaktiviteter. Vängåvan betalar vanligtvis alla tillkommande kostnader för detta.
 • Vi serverar inte lunch till barnen på läsårets första eller sista dag, lunch serveras då i skolan.


*Det går att ansöka om särskilt ekonomiskt stöd från Vängåvans Vänners fond för extra lovavgift de dagar då skolan är stängd utanför Stockholms stads gällande lovtider. 


**Vi erbjuder extra lovfritids om inskrivna barns skolors har stängt utanför Stockholms stads gällande lovtider, om skola eller vårdnadshavare har informerat oss om detta i god tid innan. Denna dag då skolan har stängt har vi lovöppet mot en ersättning på 100 kr per extra lovdag. Denna avgift faktureras och betalas i förväg.*


OBLIGATORISK NÄRVAROANMÄLAN TILL LOVÖPPET

All närvaro under lov skall föregås av en anmälan till lovöppet, se sista anmälningsdatum för respektive lov i kalendarium. Frånvaroanmälan vid sjukdom under lovöppet måste ske innan kl 10. Frånvaroanmälan sker via mail eller telefon.
Mail: parken@parklekenvangavan.se Telefon: 08-656 34 06.

 

Ni får alltid mail, till mailadressen ni anmält till oss, med fråga huruvida ni önskar anmäla ert barn till lovöppet eller ej. 


Om ni önskar barntillsyn under loven gör ni anmälan till oss via mail innan senaste anmälningsdatum. Annars kan vi inte garantera barnet plats på lovöppet.
Vi svarar på varje anmälan, så vet ni att just er anmälan kommit fram. 


_________________________________________________________________


*Det går att ansöka om särskilt ekonomiskt stöd från Vängåvans Vänners fond för extra lovavgift de dagar då skolan är stängd utanför Stockholms stads gällande lovtider.

**Vi erbjuder extra lovfritids om inskrivna barns skolors har stängt utanför Stockholms stads gällande lovtider, om skola eller vårdnadshavare har informerat oss om detta i god tid innan. Denna dag då skolan har stängt har vi lovöppet mot en ersättning på 100 kr per extra lovdag. Denna avgift faktureras och betalas i förväg.*


LOVÖPPET & LÄSÅRSDATA 2023-2024


HÖSTTERMINEN 2023


HÖSTTERMINENS SISTA SKOLDAG, 21 december, torsdag. Fritids med mellanmål och aktiviteter.  


Prel. **21 december, tors, NORDIC. EXTRA LOVÖPPET ** Lovamälan stänger 20 november.


JULLOVSÖPPET, 22 december fredag. OBS! vi stänger 15.00 denna dag. Anmälan stänger 20 nov.


VÅRTERMINEN 2024


STÄNGT 25 december - 1 januari. JULSTÄNGT


JULLOVSÖPPET, 2 - 5 januari, tisdag - fredag LOVFRITIDS Anmälan stänger 20 november.


VÅRTERMINENS FÖRSTA SKOLDAG, 8 januari, måndag.


**8 januari, måndag, NORDIC & LFSL, studiedag. EXTRA LOVÖPPET ** Lovamälan stänger 20 nov.


SPORTLOV, v 9, 26 - 29 februari - 1 mars. LOVFRITIDS Lovanmälan stänger 15 januari.


**4 mars, Nordic, studiedag. EXTRA LOVÖPPET ** Lovanmälan stänger 15 januari.


**4 - 8 mars, v 10, LFSL, vaccanses d'hiver. EXTRA LOVÖPPET ** Lovanmälan stänger 15 januari.


1 april STÄNGT. Annandag påsk.


PÅSKLOV, v 14, 2 - 5 april. LOVFRITIDS Lovanmälan stänger 1 mars.


**29 april - 10 maj vaccance de printemps, LFSL, EXTRA LOVÖPPET ** Lovanmälan stänger 15 mars.


1 maj STÄNGT. Onsdag. Första maj, röd dag.


9 - 10 maj STÄNGT torsdag - fredag. Kristihimmelsfärdsdag – och klämdag.


6 - 7 juni STÄNGT torsdag - fredag. Nationaldagen och klämdag.


LÄSÅRETS SISTA SKOLDAG - 12 juni, onsdag. Fritids med mellanmål och aktiviteter.


SOMMARLOV torsdag 13 - fredag 28 juni SOMMARLOVSFRITIDS Lovanmälan stänger 15 maj.


20 juni, torsdag, sista skoldag innan sommarlov LFSL.


20 juni, torsdag, OBS! vi stänger 15.00 denna dag. 


21 juni STÄNGT. Midsommarafton.


24 - 28 juni SOMMARLOVSFRITIDS. Lovanmälan stänger 15 maj.


SOMMARSTÄNGT 1 juli 4 aug.


LOVÖPPET & LÄSÅRSDATA 2024-2025

HÖSTTERMINEN 2024


SOMMARLOVSÖPPET måndag 5 - fredag 16 augusti SOMMARLOVSFRITIDS. Lovanmälan stänger 15 maj.TERMINER OCH LOV I KOMMUNAL GRUNDSKOLA - STOCKHOLM

Alla kommunala grundskolor i regionen har samma datum för de olika loven.


LÄSÅRET 2023-2024

Höstterminen 2023

 • Läsårets första dag:21 augusti
 • Höstlov (vecka 44):30 oktober–3 november
 • Höstterminens sista dag:21 december

Vårterminen 2024

 • Vårterminens första dag:8 januari
 • Sportlov (vecka 9):26–29 februari och 1 mars
 • Påsklov (vecka 14):2–5 april
 • Lov vid Kristi himmelsfärds dag:10 maj
 • Läsårets sista dag:12 juni


LÄSÅRET 2024-2025

Höstterminen 2024

 • Läsårets första dag:19 augusti
 • Höstlov, vecka 44:28 oktober–31 oktober och 1 november
 • Höstterminens sista dag:20 december

Vårterminen 2025

 • Vårterminens första dag:7 januari
 • Sportlov, vecka 9:24–28 februari
 • Påsklov, vecka 16:14–17 april
 • Lov vid Kristi Himmelsfärdsdag:30 maj
 • Läsårets sista dag:11 juni


LÄSÅRET 2024-2025

Höstterminen 2025

 • Läsårets första dag:19 augusti
 • Höstlov, vecka 44:27–31 oktober
 • Höstterminens sista dag:19 december

Vårterminen 2026

 • Vårterminens första dag:7 januari
 • Sportlov, vecka 9:23–27 februari
 • Påsklov, vecka 15:7–10 april
 • Lov vid Kristi Himmelsfärdsdag:15 maj
 • Läsårets sista dag:11 juni


LÄSÅRET 2026-2027

Höstterminen 2026

 • Läsårets första dag:17 augusti
 • Höstlov, vecka 44:26–30 oktober
 • Höstterminens sista dag:18 december

Vårterminen 2027

 • Vårterminens första dag:11 januari
 • Sportlov, vecka 9:1–5 mars
 • Påsklov, vecka 13:30–31 mars och 1–2 april
 • Lov vid Kristi Himmelsfärdsdag:7 maj
 • Läsårets sista dag:11 juni

  Öppettider

  Öppettider skoldagar är från när skolan slutar enligt banrens ordinarie skolschema till kl 18. Om skolan släpper barnen tidigare så kan barnen komma till oss tidigast när det ordinarie schemat säger, alternativt kl 14.00. På lovöppet öppnar vi kl 09.00.


  Om du som vårdnadshavare har behov av barnomsorg under Stockholm stads riktlinjer för öppettider, 06:30-18:30  vänligen kontakta oss.

  Parkleken är en given mötesplats

  för stora och små på Stora Essingen.