Förväntansdok.

Förväntansdokument

Som barn kan du förvänta dig av oss:

 • Att vi strävar mot att du ska få de bästa förutsättningarna till att utveckla dina förmågor.
 • Att vi arbetar för att miljön ska vara så trygg som möjligt.
 • Att vi bryr oss om dig.
 • Att vi bemöter dig med respekt.
 • Att vi kommer att göra allt för att hjälpa dig om du råkar illa ut.
 • Att vi kommer att ingripa mot alla former av mobbing.
 • Att vi kommer att ingripa mot alla former av kränkningar.
 • Att vi samverkar med dina föräldrar.


Vi förväntar oss av dig som barn:

 • Att du tagit del av Vängåvans trivsel- och ordningsregler och anstränger dig för att följa dem.
 • Att du tar ansvar för ditt eget beteende och gör ditt bästa.
 • Att du framför meddelanden till och från fritids.
 • Att du är rädd om dina egna, andras och fritids tillhörigheter.
 • Att du är artig och använder ett vårdat språk.
 • Att du är hjälpsam mot kamrater och vuxna.
 • Att du väntar på din tur i sammanhang där flera ska samsas.
 • Att du lyssnar när någon annan pratar.
 • Att du rättar dig efter tillsägelser från vuxna.
 • Att du pratar med en vuxen om det är något som inte känns bra.
 • Att du är utvilad och har ätit frukost innan dagen startar, lunch på skolan och kvällsmål innan kvällsaktiviteterna hos oss.        Information om fritids 4-6

Här kan du läsa all information om fritids >>

Som förälder kan du förvänta dig av oss:

 • Att vi försöker skapa bästa möjliga fritidsmiljö för ditt barn.
 • Att vi strävar efter en hög kvalitet i det vi gör.
 • Att vi arbetar för att ditt barn ska känna glädje i att gå till fritids.
 • Att vi uppmärksammar barn i behov av särskilt stöd.
 • Att vi arbetar för en trivsam miljö.
 • Att all personal arbetar för att skapa trygghet för ditt barn.
 • Att vi för ditt barns bästa vill samverka med dig som förälder.
 • Att du alltid är välkommen till fritids.
 • Att vi tar kontakt med dig om något särskilt händer.
 • Att vi skyndsamt har ett enskilt samtal med dig gällande ditt barn när du så önskar.
 • Att vi serverar mellanmål till ditt barn varje dag efter skolans slut.


Vi förväntar oss av dig som förälder:

 • Att du hjälper ditt barn att ta eget ansvar för sig och sitt beteende.
 • Att du hjälper ditt barn att vara en god kompis.
 • Att du ser till att ditt barn kommer i tid till fritids vid bokade aktiviteter.
 • Att ditt barn är utvilat och har ätit frukost innan dagen startar, lunch på skolan och kvällsmål innan kvällsaktiviteterna på fritids.
 • Att ditt barns klädsel är anpassad efter väderlek och aktiviteter.
 • Att du uppmuntrar ditt barn att använda ett vårdat språk.
 • Att du är uppmärksam på om ditt eller något annat barn utsätts för obehag eller om ditt barn utsätter andrar för obehag och ser då till att fritids och skola får veta det.
 • Att du tar kontakt med personal om du har synpunkter på något i vår verksamhet.
 • Att du tar del av informationen från oss.
 • Att ditt barn kommer till lovöppet då ni anmält så och vid förhinder avanmäler i god tid.
 • Att du informerar oss om du har barn med särskilda behov, familjeförändringar och byte av kontaktuppgifter.