Säkerhet

Säkerhet


Vi utbildar och vidareutbildar vår personal i första hjälpen varje år vid skolstart och vi har krishanteringsplaner. Vi har  under skolåret kontinuerligt barn- och personalskyddsronder, brandgenomgång av lokalerna samt utrymningsövningar med barnen.  Utrymningstavlor och branssläckarutrustning kontrolleras varje år av fackkunnig och byts ut regelbundet. Alla rum har fungerande och veckovis kontrollerade brandvarnare och vi har brandfilt och skumsläckare i köket. Lekparksbesiktning sker en gång per år och utrustningen kontrolleras, felanmäls och repareras vid behov därimellan.


HRL, Hjärt- och lungräddning. Vid varje terminsstart vidareutbildar vi vår personal i hjärt- och lungräddning. 


Brandsläckning och brandsäkerhet. Vid terminsstart övar och tränar vi på detta tillsammans med brandsäkerhetskunniga.


Vattenlivräddning. Personalen har instruerats och tränat på vattenlivräddning våren 2016.