Ansökan fritids

Ansökan fritids för åk 4-6

I år är det många mellanstadieskolor på Stora Essingen med barn i årskurserna 4-6 och vi har begränsat antal platser. Ansökningsperioden för kommande läsår är 1.januari-1.maj. Ansökan ska vara fullständigt ifylld då vi behöver information kring barnet. Avtalet ska vara undertecknat i två exemplar. Ansökan ska skickas till oss i original eller en inskannad kopia. Ett inskickat foto på ansökan godkänns inte som handling. 


För vem?

Vängåvan på Stora Essingen erbjuder plats för alla barn som går i åk 4-6 plats i mån av plats. Alla barn som går på Vängåvan har Stora Essingen som gemensam nämnare; de bor på Stora Essingen, de går i skola på Stora Essingen eller har annan anknytning till Stora Essingen. Ansökningsperioden för kommande läsår är från 1.januari-1.maj. 


Fritidspeng

Vängåvan erhåller fritidspeng för alla inskrivna barn på fritids från Stockholms stad. Om ditt barn är skrivet i en annan stadsdel (eller kommun) än Stockholms stad och ni önskar ha barnet inskrivet på Vängåvans fritids måste er hemkommun eller stadsdel godkänna att vi erhåller fritidspeng för ditt barn. Meddela oss vid inskrivning eller vid flytt av stadsdel om ert barn är skrivet i annan kommun.Om vi inte erhåller ersättning från barnets hemkommun så är vårdnadshavaren själv skyldig att ersätta Vängåvan för utebliven fritidspeng, fn 680 kr per månad. Vängåvan faktuerar vårdnadshavarna för fritidsplatsen tills dess att alla frågor om fritidspeng och fritidsavgift är reglerade med barnes hemkommun.


Fritidsavgift

•Avgiften är 750 kr/månad 2023-24 för barn i åk 4 och betalas 11 månader per år. Juli är avgiftsfri. Avgiften är 550 kr/mån för barn i åk 5. Avgift för barn som är inskrivet sitt tredje år (i sexan) på Vängåvan betalar 0 kr i fritidsavgift. För nya nyinskrivna barn i sexan faktureras en inskrivningsavgift om 550 kr. 

•Avgiften betalas till vårt plusgirokonto 774550-8 enligt faktura ni erhåller per mail till mailadress ni angivit i ansökan. Ange fakturanummer på inbetalningen. Om fakturan betalas försent påläggs en påminnelseavgift om 60 kr. 

•Medlemsavgiften i föreningen Vängåvans Vänner är obligatoriskt och avser varje inskrivet barn. Årsavgiften om 100 kr per år faktureras i samband med första fakturan.

Uppsägning av plats

• Uppsägning ska ske skriftligen till Vängåvan om utträde sker innan barnet går ut åk 6. När vårterminens sommarlovsöppet är slut skriver Vängåvan ut barnet från Vängåvans fritids. 

• Uppsägningstiden är alltid två hela kalendermånader.

• Barnets plats sägs upp automatisk av Vängåvan då barnet går ut sexan och lovöppet stänger för terminen.


Informationsmöten och föräldramöten med Vängåvan
Varje terminsstart bjuder Vängåvan in till föräldramöte för nya föräldrar. Vängåvan kommer gärna till föräldramöte i trean och informerar om vår fritidsverksamhet. Något år har vi bjudit in till öppet hus.


Alla nyinskrivna kallas till föräldramöte i början av höstterminen. På föräldramötet får ni ytterligare chans att bekanta er med vår verksamhet, träffa personalen och se vart era barn kommer att tillbringa sina eftermiddagar. Hör gärna av er till parken om ni har frågor innan dess.