KONTAKT

VÄNGÅVANS VÄNNERS LEDNING


Verksamhetschef och vd
Sofia Lisiderius

admin@parklekenvangavan.se

08-656 34 06VÄNGÅVANS VÄNNERS STYRELSE


Ordförande och fixaransvarig

Kristina Lockne

kristinalockne(a)yahoo.se

076-695 97 47

 

Kassör
Christian Gustafsson

christian.e.gustafsson(a)gmail.com

073-505 08 81

 

Marknadskommunikation, vice ordförande
Helena Jungwirth

helena_jungwirth(a)hotmail.com

070-524 05 61

 

Personalansvarig
Maya Jollés

m.jolles(a)laposte.net

072-851 73 51


Sekreterare
Maria Berglin

mariaberglin(a)gmail.com

070-222 55 26


Suppleant
Anders Gröndahl

anders.grondahl(a)me.com

073-366 64 66

 

Revisor

Maria Björkling

mariabjorkling(a)hotmail.com
070-400 28 84

 

Valberedning

Tomas Martinsson

tomas.martinsson(a)hotmail.com

070-752 69 52


Valberedning
Niclas Holm

holm.niclas(a)gmail.com

070-888 85 82


Valberedning

Anders Holen

ah(a)utvecklarbolaget.se

070-916 19 67

Parkleken är en given mötesplats

för stora och små på Stora Essingen.