Trivselregler


Vängåvans trivselregler


Alla fritids ska ha tydliga trivselregler som är framtagna i samarbete med och väl förankrade hos barn och personal. Trivselregler ses som en sammanfattning av en bredare och djupare diskussion om relationer, respekt för varandra och ansvar för den gemensamma miljön.


.