Dokument


Dokument från VängåvanTrivsel och ordningsregler                                                                                Samtyckesbaserad information om personuppgiftsbehandling                                                                
Plan mot kränkande behandling och Likabehandlingsplan >>                                                                                           

Stadgar, Vängåvans Vänner                                                                            Värdegrund, Vängåvans Vänner
                                                                      
Fritidsavgift och Fritidspeng - POLICY, Vnängåvans Vänner

Sammanfattning Föräldramöte 23 augusti 2023